wara-wara bahasa jawa

Standar Kompetensi : Mampu menyimak dan memahami serta menanggapi berbagai ragam wacana lisan non sastra berupa pengumuman , berita dan cerita.
Kompetensi Dasar : Menyimak pengumuman (wara-wara)
Indikator :
1. Mencatat hal-hal pokok pengumuman (dari siapa, dan apa isi pengumuman ).
2. Mengemukakan tanggapan secara lisan isi pengumuman.
3. Menentukan bagian-bagian pengumuman.
4. Peserta didik membuat teks wara-wara/pengumuman.

WARA – WARA
Katujukaken kangge sedaya warga ing Desa Bojong , Kecamatan Jonggolsari, Kabupaten Tegal. Gegayutan kalihan Pengetan Dinten Kamerdikan lan Ambal Warsa RI ingkang kaping 68 tahun. Kita badhe ngawontenaken maneka warna kagiatan, inggih menika:
1. Lomba kebersihan lingkungan antar Dukuh se-Bojong,
2. Lomba kesenian tradisional Antar Dukuh se-Bojong, kangge Bapak – Bapak
3. Lomba balap karung lan neker kangge lare-lare.
4. Lomba futsal kangge Ibu-Ibu.
Lomba badhe katindakaken :
Dinten , tanggal : Minggu, tanggal 18 Agustus 2013
Wanci                    : 09.00 – 15.00
Mapan                   : Balai Desa Bojong
Mekaten menggah Wara – wara saking Panitia Lomba Kamerdikan. Mugi – mugi kawigatosan dumateng sedaya Warga Bojong kecamatan Jonggolsari. Nuwun.

Bojong, 10 Agustus 2013

Ketua Karang Taruna                                                                     Panitia

SUJONO SLAMET                                                             DEWI KECOWAKWATI
Ketua RW

SAYUTI JATMIKO

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s